Vick nieuwjaarsreceptie
EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW BEGIN

Namens het bestuur heet ik u van harte welkom en wens ik u en uw naasten een goed, maar vooral gezond 2017 toe!

2016, een bijzonder veel bewogen en overweldigend jaar. Een jaar waarin we het zwaar te verduren hadden, maar ook een jaar waarin veel lichtpuntjes zorgden voor hoop voor de toekomst.

Ook in 2016 weer tegenstellingen. De media smult van die ene kant die niet aflatend roept dat de wereld onder water loopt, tenzij we vuurwerk en open haard verbieden, dat alle witte Nederlanders racisten zijn en ons nationale verleden uit louter zwarte bladzijden bestaat.
De andere kant roept niet aflatend dat Nederland onder de voet wordt gelopen door horden duistere buitenlanders en dat onze schitterende cultuur het lot van de Tempels van Palmyra dreigt te ondergaan.
Maar zijn de klagers en ondergangdenkers ook het héle volk? Neen, gelukkig is er sprake van een zwijgende, althans minder luidruchtige meerderheid. En nuchtere groep Nederlanders vindt ook dat er van alles te verbeteren valt, maar laten we niet overdrijven.
Ook de nuchtere Kempenaar maakt er gelukkig geen punt van. Wat hebben wij met genderneutraal te maken? We hebben hier gewoon een dames – en herentoilet in de kroeg. Wat hebben wij met de zwartepietendiscussie te maken? Bij ons is hij cultuurfiguur en dus gewoon zwart.
Laten we gewoon genieten van de mooie dingen in plaats van ons druk te maken over Randstedelijke grachtengordelkwesties.

Geluk en hoop zitten in kleine dingen. “Liefde zal winnen.”, was een veel gehoorde en gelezen leuze na de aanslagen in Frankrijk, België en Duitsland. Aanslagen die veel verdriet en angst tot gevolg hadden maar ook verbondenheid.

Die saamhorigheid uitte zich dichtbij onder andere in de actie rondom Tijn. Heel Nederland sloeg aan het nagels lakken en zamelde geld in om de wens van de ongeneeslijk zieke Tijn – zoveel mogelijk geld voor de actie van Serious Request inzamelen- waar te maken.

Opmerkelijk positief is ook het feit dat alle treinen in Nederland op windenergie gaan rijden. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld waar treinreizigers volkomen energie neutraal reizen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Nu nog op tijd rijden…

Daarnaast lijkt de economische crisis in Nederland eindelijk voorbij, de werkloosheid daalt, de arbeidsmarkt groeit en de begroting voor volgend jaar is weer eens in evenwicht. En zo gebeurde er toch nog veel goed in 2016.

En tóch is het gemopper niet van de lucht. Hoe kan dat? Zijn we murw geslagen door de crisis en geloven we er domweg niet meer in. Of is er toch reden tot klagen?

We stellen vast dat het besteedbaar inkomen van de gemiddelde burger veel minder is gestegen: in de portemonnee ziet men nog steeds geen groei. De economie groeit naar verwachting met 2 procent, de gemiddelde koopkracht stijging blijft echter steken op 0,7 procent. Terwijl de overheid een groeiend deel (tegen de 50 procent) van het nationaal inkomen opeet houden burgers steeds minder vrij te besteden over. Tja, dan kan je kabinet nog zo’n mooi rapportcijfer geven, als dat zich niet vertaald in de portemonnee van de burger heb je een moeilijk verhaal.

Overigens, de overheid hanteert eigenlijk een vreemde bedrijfsvoering: als het slecht gaat worden haar producten versoberd en verslechterd en de prijzen verhoogd. Dat zou u als ondernemer eens moet doen… slechtere spullen of diensten leveren, tegen hogere prijzen. Banken proberen het ook, maar of dat uiteindelijk lukt… Ogenschijnlijk een privilege dat lijkt te zijn verbonden aan de positie van een monopolist, protesteren helpt niet. En dat roept onvrede op.

Kennelijk is er sinds 25 jaar ook sprake van een structurele verandering in de westerse samenleving van een andere aard aan de orde. De inkomen spreiding gaat mank. De welvaart is langzaam maar zeker als gevolg van overheidshandelen verplaatst van de werkende klasse naar hogere maatschappelijke klassen.

Bijvoorbeeld: Wie is er tegen een beter milieu? Dus maken we belastinggeld vrij voor aanleg van zonnepanelen of schonere auto’s.  Maar daarmee steun je eigenlijk diegenen (de producenten, lees aandeelhouders) die veelal al financieel onafhankelijk zijn. Of een ander voorbeeld: woningen bouwen. Normaliter zou je met een aannemer om de tafel moeten gaan zitten en bepaal je het pakket van eisen en de kosten. Nu moet er eerst een milieu-impact onderzoek worden gedaan, verschillende certificaten worden overlegd, ga zo maar door. Een groot deel van de kosten gaat dus weer naar de hoger opgeleiden zie er eerst hun zegje over doen.

Ook de regelgeving doet hier aan mee. Wie wil er geen veilige auto. Dus we gaan steeds meer regels invoeren om de auto’s veiliger te maken. Auto’s worden daardoor duurder, de helft van de samenleving kan zich al geen nieuwe auto meer veroorloven. Dus omdat de hogere middenklasse superveilige auto’s wil, moet de rest van het land het doen met een tweede- of derdehands auto.

Allemaal voorbeelden hoe het Westen een soort elitemaatschappij is geworden. Regels zouden mensen moeten beschermen, maar zorgen nu voor een ongelijke verdeling van het geld.

Geen wonder dat er veel boosheid is onder de klandizie, de burgers van Nederland. Beloften worden niet nagekomen, prijzen verhoogd, de vrij beschikbare inkomens zijn al twintig jaar niet verhoogd. Huizen zijn inmiddels zo duur geworden dat twee inkomens wel moeten.

Als de belastingen omlaag gaan, premies niet onbeheersbaar blijven stijgen en de economische voorspoed zich dan ook nog vertaald in ruimte voor loonstijging, pas dan zullen Nederlanders echt merken dat het weer goed gaat met dit land.

Jammer genoeg kunnen wij vanaf deze plek in de Brabantse Kempen er niet veel aan veranderen. Maar het zet u wellicht wel aan het denken.

Voor 2017 wens ik u veel wijsheid, gezondheid en geluk toe en  hoop ik dat al het mooie en positieve langzaam weer zal overheersen en dat het nieuwe jaar in ieder geval vooral meer vrede en veiligheid zal brengen.

Laten we vanmiddag een toast uitbrengen op de toekomst.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *